Ukazatel k latinským zemským deskám brněnským a olomouckým ed. Černý
Titel
Praefatio
Index
2116765