Městské úřední knihy z Archivu města Brna 1343-1619: katalog. II (Sulitková)
Titul
Obsah
Vysvětlivky ke katalogizačním
Edice
Vysvětlivky k rejstříku
Rejstřík
Přílohy
1902460