Městské úřední knihy z Archivu města Brna 1343 - 1619, úvodní svazek (Sulitková)
Titul
Obsah
Zaměření ediční činnosti
Dějiny fondu a zpracování
Problematika třídění a zpracování
Zvolená metoda a metodika
Poznámky
Konkordance dnešek-Bretholz-Koller
Konkordance Koller-Bretholz-dnešek
Konkordance signatur Habrichova seznamu
Seznamy m.k. vmanipulovaných
1902462