Mistra Jana Husi sebrané spisy české IV,1 (Flajšhans - Svoboda)
Titulatio
Conspectus-Praefatio
Česká kázání sváteční
Výklad Písně Šalamounovy
Index
Index personarum
2119044