Vážené uživatelky, vážení uživatelé Czech Medieval Sources online,
rádi bychom Vás požádali, v rámci udržení i dalšího rozvoje databáze, včlenit do Vašich odborných publikací vzniklých za pomocí CMS online níže uvedenou formulku. Ta ve výkaznictví nijak nekonkuruje standardním dedikacím, jde pouze o statistický záznam pro účely MŠMT, z jehož prostředků bude nyní databáze sponzorována.

[Studie/publikace] využila databázi Czech Medieval Sources online, kterou poskytuje výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporovaná MŠMT ČR (projekt č. LM2018101).
Dear users of Czech Medieval Sources online,
In the interest of maintaining and further developing the database, we would like to ask you to please include the following formulation into publications written with the assistance of CMS online. Its reporting is not meant to compete with standard dedications, but only serves to provide a statistical record for the purposes of the MŠMT which now sponsors the database.

"This study/book has been produced with the assistance of the database Czech Medieval Sources online, provided by the LINDAT/CLARIAH-CZ Research Infrastructure (https://lindat.cz), supported by the Ministry of Education, Youth, and Sports of the Czech Republic (Project No. LM2018101).
+Acta judiciaria
+Archivum Coronae regni Bohemiae
+Archiv český
+Codex diplomaticus Bohemiae
+Codex diplomaticus Lusatiae Superioris
+Codex diplomaticus Moraviae
+Codex diplomaticus Silesiae
+Codex iuris Bohemici
+Codex iuris municipalis
+Concilia
+Desky dvorské
+Desky zemské
+Deutsche Reichstagsakten
+Fontes rerum Austriacarum
+Fontes rerum Bohemicarum
+Libri confirmationum
+Libri erectionum
+Monumenta Historica Boemiae
+Monumenta Vaticana
+Regesta Bohemiae et Moraviae
+Scriptores rerum Lusaticarum
+Mitteilungen des Vereins für die Geschichte der Deutschen in Böhmen
+Egeriana
+Cestopisy
+Formulářové sbírky
-Hus Jan
||- Betlémské texty (Ryba)
||- Documenta Mag. Joannis Hus (Palacký)
||- Autograf M. J. Husi (Bartoš)
||- Mistr Jan Hus jako universitní rektor a profesor (Stein)
||- Vzkazy věrným Čechům (Žilka)
||- Hus, Knížky o svatokupectví (Hrabák)
||- Listy dvou Janů (Císařová, Daňhelka)
||- Iohannis Hus, Quodlibet (Ryba)
||- Hus a Jeroným v Kostnici (Nedvědová)
||- Slovník k českým spisům Husovým (Novák)
||- Nový Hus, Nepoznané universitní promluvy Mistra Jana (Ryba)
||- Mistr Jan Hus, listy a projevy (Bartoš)
||- Život Mistra Jana Husi, podle sepsání pražského kazatele (Císařová)
||- Mistr Jan Hus, Sermo de pace - Řeč o míru (Dobiáš, Molnár)
||- Husova výzbroj do Kostnice (Dobiáš, Molnár)
||- Hus Sermones in Bethlehem 1410-1411 (Flajšhans)
||- Hus Sermones in capella Bethlehem (Flajšhans)
||- Hus und Wiclif. Zur Genesis der hussitischen Lehre (Loserth)
||- Listy Husovy (Mareš)
||- M. Jan Hus – Přílohy (Sedlák)
||- M. Jana Husi Korespondence a dokumenty (Novotný)
||- Mistra Jana Husi Sebrané spisy české 1 (Erben)
||- Mistra Jana Husi Sebrané spisy české 2 (Erben)
||- Mistra Jana Husi Sebrané spisy české 3 (Erben)
||- Mistra Jana Husi sebrané spisy latinské I. (Flajšhans - Svoboda)
||- Mistra Jana Husi sebrané spisy latinské II. (Flajšhans - Svoboda)
||- Mistra Jana Husi sebrané spisy latinské III. (Flajšhans - Svoboda)
||- Mistra Jana Husi sebrané spisy české IV,1 (Flajšhans - Svoboda)
||- Mistra Jana Husi sebrané spisy české V. (Flajšhans - Svoboda)
||- Mistra Jana Husi Tractatus responsivus (Thomson)
||- Spisy M. Jana Husi - Expositio decalogi (Flajšhans)
||- Spisy M. Jana Husi - De corpore Christi (Flajšhans)
||- Spisy M. Jana Husi - De sanguine Christi (Flajšhans)
||- Spisy M. Jana Husi - Super IV Sententiarum (Flajšhans)
||- Spisy M. Jana Husi - Sermones de sanctis (Flajšhans)
||- Sto listů M. Jana Husi (Ryba)
+Petr Chelčický
+Hussitica
+Hagiografie
+Knihy
+Kroniky a anály
+Listáře a listináře
+Literární prameny
+Městské listáře a listináře
+Pragensia
+Právní prameny
+Repertoria
+Soupisy rukopisů
+Účetní prameny
+Universitas Pragensis
+Urbáře
+Varia
+Varia minora
1903442