Vážené uživatelky, vážení uživatelé Czech Medieval Sources online,
rádi bychom Vás požádali, v rámci udržení i dalšího rozvoje databáze, včlenit do Vašich odborných publikací vzniklých za pomocí CMS online níže uvedenou formulku. Ta ve výkaznictví nijak nekonkuruje standardním dedikacím, jde pouze o statistický záznam pro účely MŠMT, z jehož prostředků bude nyní databáze sponzorována.

[Studie/publikace] využila databázi Czech Medieval Sources online, kterou poskytuje výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporovaná MŠMT ČR (projekt č. LM2018101).
Dear users of Czech Medieval Sources online,
In the interest of maintaining and further developing the database, we would like to ask you to please include the following formulation into publications written with the assistance of CMS online. Its reporting is not meant to compete with standard dedications, but only serves to provide a statistical record for the purposes of the MŠMT which now sponsors the database.

"This study/book has been produced with the assistance of the database Czech Medieval Sources online, provided by the LINDAT/CLARIAH-CZ Research Infrastructure (https://lindat.cz), supported by the Ministry of Education, Youth, and Sports of the Czech Republic (Project No. LM2018101)."
Sehr geehrte/r Nutzer/in von Czech Medieval Sources online,
Sie können den Fortbestand und die Weiterentwicklung von Czech Medieval Sources Online unterstützen, indem Sie Ihren unter Verwendung der Datenbank entstandenen Publikationen in Zukunft untenstehende Danksagung beifügen. Selbige steht nicht in Konkurrenz mit der verpflichtenden Nennung von Fördergebern, sondern dient lediglich dazu, die Nutzung der Datenbank dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport der Tschechischen Republik als neuem Fördergeber von Czech Medieval Sources Online gegenüber statistisch nachvollziehbar zu machen.

„Diese Studie/dieses Buch entstand unter Verwendung der Datenbank Czech Medieval Sources online, gehostet vom Wissenschaftsinfrastrukturprogramm LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz), finanziert vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport der Tschechischen Republik (Projekt Nr. LM2018101).“
+Acta judiciaria
+Archivum Coronae regni Bohemiae
+Archiv český
+Codex diplomaticus Bohemiae
+Codex diplomaticus Lusatiae Superioris
+Codex diplomaticus Moraviae
+Codex diplomaticus Silesiae
+Codex iuris Bohemici
+Codex iuris municipalis
+Concilia
+Desky dvorské
+Desky zemské
+Deutsche Reichstagsakten
+Fontes rerum Austriacarum
+Fontes rerum Bohemicarum
+Libri confirmationum
+Libri erectionum
+Monumenta Historica Boemiae
+Monumenta Vaticana
+Regesta Bohemiae et Moraviae
+Scriptores rerum Lusaticarum
+Mitteilungen des Vereins für die Geschichte der Deutschen in Böhmen
+Egeriana
+Cestopisy
+Formulářové sbírky
+Hus Jan
+Petr Chelčický
+Hussitica
+Hagiografie
+Knihy
+Kroniky a anály
+Listáře a listináře
-Literární prameny
||- Ackerman aus Boehmen (Knieschek)
||- Barlaam a Josafat (Šimek)
||- Veršované skladby doby husitské (Svejkovský)
||- Středověké písně cechu žákovského (Krátký)
||- Mikuláš Konáč z Hodiškova,Pravidlo lidského života (Kopecký)
||- Staročeské divadelní hry. Svazek první (Jireček)
||- Karel IV. Vlastní životopis (Pavel, Ryba)
||- Josefa Dobrovského vydání Rady zvířat a Fenclova Radda zhovadilých zvi
||- Tomáš ze Štítného, Knížky o hře šachové
||- Próza z doby Karla IV. (Vilikovský)
||- Staří letopisové čeští (Palacký 1941)
||- Klaret a jeho družina (Flajšhans)
||- Klaret a jeho družina II (Flajšhans)
||- Staročeská lyrika (Vilikovský)
||- Ezopovy fabule (Truhlář)
||- Alexandreida (Vážný)
||- Nová Rada Smila Flašky z Pardubic (Daňhelka)
||- Nová Rada Smila Flašky z Pardubic (Gebauer)
||- Dvě povídky v české literatuře v XV. století (Polívka)
||- Olomoucké povídky (Petrů)
||- Historie Jeruzalémská (Stříž)
||- Hradecký rukopis (Patera)
||- Zbytky rýmovaných Alexandreid rýmovaných (Hattala, Patera)
||- Staročeské skladby dramatické (Máchal)
||- Staročeská Alexandreida (Vážný)
||- Evangeliář olomoucký (Černý)
||- Příběhy krále Přemysla Otakara II (Hrdina)
||- Hynek z Poděbrad, Boccacciovské rozprávky (Grund)
||- Kronika Trojánská (Daňhelka)
||- Svatovítský rukopis (Patera)
||- Nejstarší památky jazyka i písemnictví českého, díl I (Flajšhans)
||- Písně žáků darebáků I (Krátký, Mertlík)
||- Písně žáků darebáků II (Mertlík)
||- Počátky staročeské mystiky (Menšík)
||- Tandariuš a Floribella, Skládání staročeské s německým (Mourek)
||- Ulrich von Zatzikhoven, Lanzelet (Evans)
||- Des Minnesangs Frühling (Kraus)
||- Rudolf von Ems, Willehalm von Orlens (Junk)
||- Die Gedichte Walthers von der Vogelweide (Paul)
||- Wolfram von Eschenbach, Parzival und Titurel I (Bartsch)
||- Gottfried von Strassburg, Tristan I (Bechstein)
||- Hartmann von Aue, Iwein oder der ritter mit dem lowen (Pfeiffer)
||- Staročeské satiry Smilovy školy (Hrabák)
||- Staročeské satiry (Hrabák)
||- Nejstarší česká duchovní lyrika (Škarka)
||- Tkadleček (Šimek)
||- Edda, bohatýrské písně (Walter)
||- Jan z Michalovic, německá báseň třináctého věku (Kraus)
||- Staročeský překlad O čtyřech stěžejních ctnostech (Šimek)
||- Smích staré Francie (Eisner)
||- České glossy v "Mater verborum" (Patera)
||- Čtenie knězě Benešovy. Z rkp. Kap. knihovny Olomoucké (Měrka)
||- Die alttschechische Alexandreis (Trautmann)
||- Frantova práva. Text z rukopisu Norimberského z r. 1518 (Zíbrt)
||- Kronika o Rohovém Sayfrydovi (Prusík)
||- O sv. Jeronymovi knihy troje (Patera)
||- Sborník hraběte Baworowského (Loriš)
||- Staročeská Gesta Romanorum (Novák)
||- Staročeský Lucidář. Text z rukopisu Fürstenberského (Zíbrt)
||- Veršované skladby Neuberského sborníku (Tichá)
||- Žaltář poděbradský podle rukopisu drážďanského (Patera)
+Městské listáře a listináře
+Pragensia
+Právní prameny
+Repertoria
+Soupisy rukopisů
+Účetní prameny
+Universitas Pragensis
+Urbáře
+Varia
+Varia minora
2120613