K dějinám českého zástavního práva (Kapras)
Titulus
Praefatio
Proemium
Zástava soudní
Tvary přechodné
Zástavní právo smluvené
Editio
Conspectus
2116928