Czech medieval sources online

+Acta judiciaria
+Archivum Coronae regni Bohemiae
+Archiv český
+Codex diplomaticus Bohemiae
+Codex diplomaticus Lusatiae Superioris
+Codex diplomaticus Moraviae
+Codex diplomaticus Silesiae
+Codex iuris Bohemici
+Codex iuris municipalis
+Concilia
+Desky dvorské
+Desky zemské
+Deutsche Reichstagsakten
+Fontes rerum Austriacarum
+Fontes rerum Bohemicarum
+Libri confirmationum
+Libri erectionum
+Monumenta Historica Boemiae
+Monumenta Vaticana
+Regesta Bohemiae et Moraviae
+Scriptores rerum Lusaticarum
+Mitteilungen des Vereins für die Geschichte der Deutschen in Böhmen
+Egeriana
+Cestopisy
+Formulářové sbírky
+Hus Jan
+Petr Chelčický
+Hussitica
+Hagiografie
+Knihy
+Kroniky a anály
+Listáře a listináře
+Literární prameny
+Městské listáře a listináře
+Pragensia
-Právní prameny
||- Alt-Eger in seinen Gesetzen und Verordnungen (Siegl)
||- Die Privilegien der Stadt Eger (Gradl)
||- Tak řečené Norimberské právo v Čechách (Mendl)
||- M. Viktorina ze Všehrd, O právích země České knihy devatery (Jireček)
||- Soupis register soudu nejvyššího purkrabství pražského (Schulz)
||- Das altprager Stadtrecht (Rössler)
||- Die Stadtrechte von Brünn (Rössler)
||- K dějinám českého zástavního práva (Kapras)
||- Kniha Drnovská (Brandl)
||- Kniha Tovačovská (Brandl)
||- Kniha Žilinská (Chaloupecký)
||- Několik statutů a nařízení arcibiskupů pražských 1355-1377 (Menčík)
||- Ondřeje z Dubé Práva zemská (Čáda)
||- Soudní kniha města Jičína. Od roku 1362 do roku 1407 (Menčík)
||- Zemské zřízení moravské 1535 (Čáda)
||- Soudní knihy osvětimské a zátorské z r.1440-1562 (Rauscher)
||- Tovačovská kniha ortelů olomuckých (Prášek)
+Soupisy rukopisů
+Účetní prameny
+Universitas Pragensis
+Urbáře
+Varia
+Varia minora
1865008