Vážené uživatelky, vážení uživatelé Czech Medieval Sources online, rádi bychom Vás požádali, v rámci udržení i dalšího rozvoje databáze, včlenit do Vašich odborných publikací vzniklých za pomocí CMS online níže uvedenou formulku. Ta ve výkaznictví nijak nekonkuruje standardním dedikacím, jde pouze o statistický záznam pro účely MŠMT, z jehož prostředků bude nyní databáze sponzorována.

[Studie/publikace] využila databázi Czech Medieval Sources online, kterou poskytuje výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporovaná MŠMT ČR (projekt č. LM2023062).
Dear users of Czech Medieval Sources online, In the interest of maintaining and further developing the database, we would like to ask you to please include the following formulation into publications written with the assistance of CMS online. Its reporting is not meant to compete with standard dedications, but only serves to provide a statistical record for the purposes of the MŠMT which now sponsors the database.

"This study/book has been produced with the assistance of the database Czech Medieval Sources online, provided by the LINDAT/CLARIAH-CZ Research Infrastructure (https://lindat.cz), supported by the Ministry of Education, Youth, and Sports of the Czech Republic (Project No. LM2023062)."
Sehr geehrte/r Nutzer/in von Czech Medieval Sources online, Sie können den Fortbestand und die Weiterentwicklung von Czech Medieval Sources Online unterstützen, indem Sie Ihren unter Verwendung der Datenbank entstandenen Publikationen in Zukunft untenstehende Danksagung beifügen. Selbige steht nicht in Konkurrenz mit der verpflichtenden Nennung von Fördergebern, sondern dient lediglich dazu, die Nutzung der Datenbank dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport der Tschechischen Republik als neuem Fördergeber von Czech Medieval Sources Online gegenüber statistisch nachvollziehbar zu machen.

„Diese Studie/dieses Buch entstand unter Verwendung der Datenbank Czech Medieval Sources online, gehostet vom Wissenschaftsinfrastrukturprogramm LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz), finanziert vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport der Tschechischen Republik (Projekt Nr. LM2023062).“
+Acta judiciaria
+Archivum Coronae regni Bohemiae
+Archiv český
+Codex diplomaticus Bohemiae
+Codex diplomaticus Lusatiae Superioris
+Codex diplomaticus Moraviae
+Codex diplomaticus Silesiae
+Codex iuris Bohemici
+Codex iuris municipalis
+Concilia
+Desky dvorské
+Desky zemské
+Deutsche Reichstagsakten
+Fontes rerum Austriacarum
+Fontes rerum Bohemicarum
+Libri confirmationum
+Libri erectionum
+Monumenta Historica Boemiae
+Monumenta Vaticana
+Regesta Bohemiae et Moraviae
+Scriptores rerum Lusaticarum
+Mitteilungen des Vereins für die Geschichte der Deutschen in Böhmen
+Egeriana
+Cestopisy
+Formulářové sbírky
+Hus Jan
+Petr Chelčický
+Hussitica
+Hagiografie
+Knihy
+Kroniky a anály
+Listáře a listináře
+Literární prameny
+Městské knihy, listáře a listináře
+Pragensia
+Právní prameny
+Repertoria
+Soupisy rukopisů
+Účetní prameny
+Universitas Pragensis
+Urbáře
+Varia
-Varia minora
||- Bericht über den historischen Vorrath im Archive des Benediktiner Stiftes Raigern in Mähren (Wolny)
||- Böhmens Herrschaft in Polen. Ein Urkundlicher Beitrag (Fiedler) AfÖG 14,1855
||- Česká proroctví, 1879 (Menčík)
||- Česká proroctví II, 1916 (Menčík)
||- Correspondenz Breslau mit Karl IV. (Grünhagen) AfÖG 34, 1865
||- Die Denkschrift des Breslauer Domherrn Nikolaus Tempelfeld von Brieg über die Wahl Georgs von Podiebrad zum König von Böhmen (Loserth)
||- Diplomatář kláštera v Roudnici (ed. Emler)
||- Ein Fragment eines Registers Karls IV. aus dem Jahr 1348 (Gross) NA 43, 1922
||- Einlösung des Herzogtums Troppau (ed. Kürschner; AfÖG 37,1867)
||- Excommunikation des Markgrafen von Mähren Prokops und seines Anhanges im Jahre 1399 (Wolny)
||- Geschichte und Genealogie Herzogtum Troppau(ed. Kopetzky,AfÖG 41,1869)
||- Hilária Litoměřického List králi Jiřímu z Poděbrad (Podlaha)
||- Karl IV. im Verhältnisse zur Breslauer Domgeistlichkeit (AfÖG 39,1868)
||- Knížky o hře šachové (Menčík)
||- König Georg von Böhmen und die Concilfrage im Jahre 1467 (ed. Pažout)
||- K.Wenzel und Pfaffenkrieg zu Breslau (ed. Grünhagen; AfÖG 37, 1867)
||- Leták Štěpána z Kolína o pronásledování kněží z r 1393 (ed. Odložilík)
||- Das Necrolog des Minoritenklosters in Olmütz (Loserth)
||- Nejstarší městské knihy pacovské (Nuhlíček) ČAŠ XI, 1934
||- Neue Forschungen über den Liber Cancellariae Apostolicae (Tangl) NA 43
||- Oldřicha Kalenice z Kalenic Satyrický list Luciperův (ed. Nejedlý)
||- Paměti Rakovnické od r.1425-1639 (ed. Emler)
||- Pius II., Pojednání o vychovávání dítek (Šauer)
||- Privilegia těšínská z roku 1498 a 1572 (Kapras)
||- Proroctví slepého mládence a Sibylly
||- Prokopa Písaře Ars Dictandi (Mareš)
||- Das Ratsarchiv der Sechstadt Görlitz (Jecht)
||- Die Ritter von Poresching (Millauer)
||- Scripta moralia a další spisy, Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic (Ryba)
||- Die Selbstbiographie Christophs von Thein 1453-1516 (Wolf)
||- Sigismundi regis Bohemiae litterae donationum regalium 1421-1437
||- Slovník latinsko-německo-český pro Ladislava Pohrobka, krále českého (ed. Zahradník)
||- Statuten Arnost von Pardubitz um Jahr 1349 (ed. Dudík; AfÖG 41, 1869)
||- Svědomí o kněžích podobojí z r.1562 (ed. Schulz)
||- Die Utraquisten in Böhmen (ed. Borový; AfÖG 37,1867)
||- Volba Vladislava Jagellonského českým králem (Kapavíková, Vaněk)
||- Výmarský zlomek register Karlových (Mendl) ČAŠ VII 1930
||- Zápisky kněze Václava Rosy (Menčík)
||- Znojmo v r.1442. Rejstřík městské daně k sv.Alžbětě (Polesný)
||- Zur Geschichte des Königs Matthias (Corvinus) von Ungern (Chmel)
7467787