Czech medieval sources online

+Acta judiciaria
+Archivum Coronae regni Bohemiae
+Archiv český
+Codex diplomaticus Bohemiae
+Codex diplomaticus Lusatiae Superioris
+Codex diplomaticus Moraviae
+Codex diplomaticus Silesiae
+Codex iuris Bohemici
+Codex iuris municipalis
+Concilia
+Desky dvorské
+Desky zemské
+Deutsche Reichstagsakten
+Fontes rerum Austriacarum
+Fontes rerum Bohemicarum
+Libri confirmationum
+Libri erectionum
+Monumenta Historica Boemiae
+Monumenta Vaticana
+Regesta Bohemiae et Moraviae
+Scriptores rerum Lusaticarum
+Mitteilungen des Vereins für die Geschichte der Deutschen in Böhmen
+Egeriana
+Cestopisy
+Formulářové sbírky
+Hus Jan
+Petr Chelčický
+Hussitica
+Hagiografie
+Knihy
+Kroniky a anály
+Listáře a listináře
+Literární prameny
+Městské listáře a listináře
+Pragensia
+Právní prameny
+Soupisy rukopisů
+Účetní prameny
+Universitas Pragensis
+Urbáře
+Varia
-Varia minora
||- Slovník latinsko-německo-český pro Ladislava Pohrobka, krále českého (ed. Zahradník)
||- Excommunikation des Markgrafen von Mähren Prokops und seines Anhanges im Jahre 1399 (Wolny)
||- Bericht über den historischen Vorrath im Archive des Benediktiner Stiftes Raigern in Mähren (Wolny)
||- Zur Geschichte des Königs Matthias (Corvinus) von Ungern (Chmel)
||- Die Ritter von Poresching (Millauer)
||- Böhmens Herrschaft in Polen. Ein Urkundlicher Beitrag (Fiedler) AfÖG 14,1855
||- Die Selbstbiographie Christophs von Thein 1453-1516 (Wolf)
||- Prokopa Písaře Ars Dictandi (Mareš)
||- Zápisky kněze Václava Rosy (Menčík)
||- Česká proroctví, 1879 (Menčík)
||- Česká proroctví II, 1916 (Menčík)
||- Knížky o hře šachové (Menčík)
||- Pius II., Pojednání o vychovávání dítek (Šauer)
||- Scripta moralia a další spisy, Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic (Ryba)
||- Privilegia těšínská z roku 1498 a 1572 (Kapras)
||- Proroctví slepého mládence a Sibylly
||- Correspondenz Breslau mit Karl IV. (Grünhagen) AfÖG 34, 1865
||- Die Denkschrift des Breslauer Domherrn Nikolaus Tempelfeld von Brieg über die Wahl Georgs von Podiebrad zum König von Böhmen (Loserth)
||- Diplomatář kláštera v Roudnici (ed. Emler)
||- Einlösung des Herzogtums Troppau (ed. Kürschner; AfÖG 37,1867)
||- Ein Fragment eines Registers Karls IV. aus dem Jahr 1348 (Gross) NA 43, 1922
||- Geschichte und Genealogie Herzogtum Troppau(ed. Kopetzky,AfÖG 41,1869)
||- Hilária Litoměřického List králi Jiřímu z Poděbrad (Podlaha)
||- Karl IV. im Verhältnisse zur Breslauer Domgeistlichkeit (AfÖG 39,1868)
||- König Georg von Böhmen und die Concilfrage im Jahre 1467 (ed. Pažout)
||- K.Wenzel und Pfaffenkrieg zu Breslau (ed. Grünhagen; AfÖG 37, 1867)
||- Leták Štěpána z Kolína o pronásledování kněží z r 1393 (ed. Odložilík)
||- Das Necrolog des Minoritenklosters in Olmütz (Loserth)
||- Nejstarší městské knihy pacovské (Nuhlíček) ČAŠ XI, 1934
||- Neue Forschungen über den Liber Cancellariae Apostolicae (Tangl) NA 43
||- Oldřicha Kalenice z Kalenic Satyrický list Luciperův (ed. Nejedlý)
||- Paměti Rakovnické od r.1425-1639 (ed. Emler)
||- Das Ratsarchiv der Sechstadt Görlitz (Jecht)
||- Sigismundi regis Bohemiae litterae donationum regalium 1421-1437
||- Statuten Arnost von Pardubitz um Jahr 1349 (ed. Dudík; AfÖG 41, 1869)
||- Svědomí o kněžích podobojí z r.1562 (ed. Schulz)
||- Die Utraquisten in Böhmen (ed. Borový; AfÖG 37,1867)
||- Výmarský zlomek register Karlových (Mendl) ČAŠ VII 1930
||- Znojmo v r.1442. Rejstřík městské daně k sv.Alžbětě (Polesný)
1865013