Soupis rukopisů Národního musea v Praze II. (Bartoš)
Titel
Liber
2087354