Soupis rukopisů knihovny metropolitní kapituly pražské I. (Podlaha)
Titel
Praefatio
Liber
1923222