Vážené uživatelky, vážení uživatelé Czech Medieval Sources online, rádi bychom Vás požádali, v rámci udržení i dalšího rozvoje databáze, včlenit do Vašich odborných publikací vzniklých za pomocí CMS online níže uvedenou formulku. Ta ve výkaznictví nijak nekonkuruje standardním dedikacím, jde pouze o statistický záznam pro účely MŠMT, z jehož prostředků bude nyní databáze sponzorována.

[Studie/publikace] využila databázi Czech Medieval Sources online, kterou poskytuje výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporovaná MŠMT ČR (projekt č. LM2023062).
Dear users of Czech Medieval Sources online, In the interest of maintaining and further developing the database, we would like to ask you to please include the following formulation into publications written with the assistance of CMS online. Its reporting is not meant to compete with standard dedications, but only serves to provide a statistical record for the purposes of the MŠMT which now sponsors the database.

"This study/book has been produced with the assistance of the database Czech Medieval Sources online, provided by the LINDAT/CLARIAH-CZ Research Infrastructure (https://lindat.cz), supported by the Ministry of Education, Youth, and Sports of the Czech Republic (Project No. LM2023062)."
Sehr geehrte/r Nutzer/in von Czech Medieval Sources online, Sie können den Fortbestand und die Weiterentwicklung von Czech Medieval Sources Online unterstützen, indem Sie Ihren unter Verwendung der Datenbank entstandenen Publikationen in Zukunft untenstehende Danksagung beifügen. Selbige steht nicht in Konkurrenz mit der verpflichtenden Nennung von Fördergebern, sondern dient lediglich dazu, die Nutzung der Datenbank dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport der Tschechischen Republik als neuem Fördergeber von Czech Medieval Sources Online gegenüber statistisch nachvollziehbar zu machen.

„Diese Studie/dieses Buch entstand unter Verwendung der Datenbank Czech Medieval Sources online, gehostet vom Wissenschaftsinfrastrukturprogramm LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz), finanziert vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport der Tschechischen Republik (Projekt Nr. LM2023062).“
+Acta judiciaria
+Archivum Coronae regni Bohemiae
+Archiv český
+Codex diplomaticus Bohemiae
+Codex diplomaticus Lusatiae Superioris
+Codex diplomaticus Moraviae
+Codex diplomaticus Silesiae
+Codex iuris Bohemici
+Codex iuris municipalis
+Concilia
+Desky dvorské
+Desky zemské
+Deutsche Reichstagsakten
+Fontes rerum Austriacarum
+Fontes rerum Bohemicarum
+Libri confirmationum
+Libri erectionum
+Monumenta Historica Boemiae
+Monumenta Vaticana
+Regesta Bohemiae et Moraviae
+Scriptores rerum Lusaticarum
+Mitteilungen des Vereins für die Geschichte der Deutschen in Böhmen
+Egeriana
+Cestopisy
+Formulářové sbírky
+Hus Jan
+Petr Chelčický
+Hussitica
+Hagiografie
+Knihy
+Kroniky a anály
+Listáře a listináře
+Literární prameny
+Městské knihy, listáře a listináře
+Pragensia
+Právní prameny
+Repertoria
-Soupisy rukopisů
||- Bohemica v Lipsku (Šimák)
||- Bohemika knížecí Dietrischsteinské knihovny v Mikulově (Patera)
||- Catalogus codicum manu scriptorum I. (Truhlář)
||- Catalogus codicum manu scriptorum II. (Truhlář)
||- Catalogus incunabulorum,quae in Bibliotheca capitulo metropolitani Pragensis asservantur (Podlaha)
||- Deutsche Franziskanerhandschriften in den Bibliotheken Mährens (Dudík)
||- Doplňky a opravy knihovny metropolitní kapituly pražské (Podlaha)
||- Handschriften Dietrichsteinschen Bibliothek zu Nikolsburg (Dudík)
||- Katalog českých rukopisů Národní knihovny Praha (Truhlář)
||- Povšechný katalog Arcibiskupského archivu v Praze (Podlaha)
||- Rukopisná bohemica v Admontě (Tille, Vilikovský) ČAŠ XI, 1934
||- Rukopisy děkanství Karlštejnského (Bartoš)
||- Rukopisy Majorátní knihovny hrabat z Nostitz a Rhienecka (Šimák)
||- Soupis pramenů k literární činnosti M. Jana Husa a M. Jeronýma Pražského (Bartoš, Spunar)
||- Soupis rukopisů archivu města Prahy I (Čelakovský)
||- Soupis rukopisů knihovny metropolitní kapituly pražské I. (Podlaha)
||- Soupis rukopisů knihovny metropolitní kapituly pražské II. (Podlaha)
||- Soupis rukopisů Národního musea v Praze. Svazek I (Bartoš)
||- Soupis rukopisů Národního musea v Praze II. (Bartoš)
||- Soupis rukopisů Strahovské knihovny III (Ryba)
||- Soupis rukopisů Strahovské knihovny IV (Ryba)
||- Soupis rukopisů Strahovské knihovny V (Ryba)
||- Soupis rukopisů Strahovské knihovny VI/2 (Ryba)
+Účetní prameny
+Universitas Pragensis
+Urbáře
+Varia
+Varia minora
7186399