Vážené uživatelky, vážení uživatelé Czech Medieval Sources online,
rádi bychom Vás požádali, v rámci udržení i dalšího rozvoje databáze, včlenit do Vašich odborných publikací vzniklých za pomocí CMS online níže uvedenou formulku. Ta ve výkaznictví nijak nekonkuruje standardním dedikacím, jde pouze o statistický záznam pro účely MŠMT, z jehož prostředků bude nyní databáze sponzorována.

[Studie/publikace] využila databázi Czech Medieval Sources online, kterou poskytuje výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporovaná MŠMT ČR (projekt č. LM2018101).
Dear users of Czech Medieval Sources online,
In the interest of maintaining and further developing the database, we would like to ask you to please include the following formulation into publications written with the assistance of CMS online. Its reporting is not meant to compete with standard dedications, but only serves to provide a statistical record for the purposes of the MŠMT which now sponsors the database.

"This study/book has been produced with the assistance of the database Czech Medieval Sources online, provided by the LINDAT/CLARIAH-CZ Research Infrastructure (https://lindat.cz), supported by the Ministry of Education, Youth, and Sports of the Czech Republic (Project No. LM2018101).
+Acta judiciaria
+Archivum Coronae regni Bohemiae
+Archiv český
+Codex diplomaticus Bohemiae
+Codex diplomaticus Lusatiae Superioris
+Codex diplomaticus Moraviae
+Codex diplomaticus Silesiae
+Codex iuris Bohemici
+Codex iuris municipalis
-Concilia
||- Acta Concilii constanciensis I. (ed. Finke)
||- Acta Concilii constanciensis II. (ed. Finke)
||- Acta Concilii constanciensis IV. (ed. Finke)
||- Acta Concilii constanciensis III. (ed. Finke)
||- Basilea Latina. Lateinische Texte zur Zeit- und Kulturgeschichte der Stadt Basel im 15. und 16. Jahrhundert (Hartmann)
||- Concilium Basiliense 1 (Ed. Haller)
||- Concilium Basiliense 2 (Ed. Haller)
||- Concilium Basiliense 3 (Ed. Haller)
||- Concilium Basiliense 4 (Ed. Haller)
||- Concilium Basiliense 5 (Ed. Beckemann, Wackernagel, Coggiola)
||- Concilium Basiliense 6 (Ed. Beckmann)
||- Concilium Basiliense 7 (Ed. Herre)
||- Concilium Basiliense 8 (Ed. Dannenbauer. Hartmann, Wackernagel)
||- Mansi, Sacrorum Concilliorum Nova Amplissima Collectio 29
||- Monumenta conciliorum generalium seculi decimi quinti. T.I.
||- Monumenta conciliorum generalium seculi decimi quinti. T. II.
||- Monumenta conciliorum generalium seculi decimi quinti T. III, 1
||- Monumenta conciliorum generalium seculi decimi quinti T. III, 2
||- Monumenta conciliorum generalium seculi decimi quinti T. III, 3
||- Monumenta conciliorum generalium seculi decimi quinti T. III, 4
||- Monumenta conciliorum generalium seculi decimi quinti. T. IV.
||- Tetragonus Aristotelis (ed. Bartoš)
+Desky dvorské
+Desky zemské
+Deutsche Reichstagsakten
+Fontes rerum Austriacarum
+Fontes rerum Bohemicarum
+Libri confirmationum
+Libri erectionum
+Monumenta Historica Boemiae
+Monumenta Vaticana
+Regesta Bohemiae et Moraviae
+Scriptores rerum Lusaticarum
+Mitteilungen des Vereins für die Geschichte der Deutschen in Böhmen
+Egeriana
+Cestopisy
+Formulářové sbírky
+Hus Jan
+Petr Chelčický
+Hussitica
+Hagiografie
+Knihy
+Kroniky a anály
+Listáře a listináře
+Literární prameny
+Městské listáře a listináře
+Pragensia
+Právní prameny
+Repertoria
+Soupisy rukopisů
+Účetní prameny
+Universitas Pragensis
+Urbáře
+Varia
+Varia minora
1903445