Seznamy měšťanů Pražských I,2 Staré Město 1351-1437 (ed. Teige)
Titul
Edice
2308769