Vážené uživatelky, vážení uživatelé Czech Medieval Sources online,
rádi bychom Vás požádali, v rámci udržení i dalšího rozvoje databáze, včlenit do Vašich odborných publikací vzniklých za pomocí CMS online níže uvedenou formulku. Ta ve výkaznictví nijak nekonkuruje standardním dedikacím, jde pouze o statistický záznam pro účely MŠMT, z jehož prostředků bude nyní databáze sponzorována.

[Studie/publikace] využila databázi Czech Medieval Sources online, kterou poskytuje výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporovaná MŠMT ČR (projekt č. LM2018101).
Dear users of Czech Medieval Sources online,
In the interest of maintaining and further developing the database, we would like to ask you to please include the following formulation into publications written with the assistance of CMS online. Its reporting is not meant to compete with standard dedications, but only serves to provide a statistical record for the purposes of the MŠMT which now sponsors the database.

"This study/book has been produced with the assistance of the database Czech Medieval Sources online, provided by the LINDAT/CLARIAH-CZ Research Infrastructure (https://lindat.cz), supported by the Ministry of Education, Youth, and Sports of the Czech Republic (Project No. LM2018101).
+Acta judiciaria
+Archivum Coronae regni Bohemiae
+Archiv český
+Codex diplomaticus Bohemiae
+Codex diplomaticus Lusatiae Superioris
+Codex diplomaticus Moraviae
+Codex diplomaticus Silesiae
+Codex iuris Bohemici
+Codex iuris municipalis
+Concilia
+Desky dvorské
+Desky zemské
+Deutsche Reichstagsakten
+Fontes rerum Austriacarum
+Fontes rerum Bohemicarum
+Libri confirmationum
+Libri erectionum
+Monumenta Historica Boemiae
+Monumenta Vaticana
+Regesta Bohemiae et Moraviae
+Scriptores rerum Lusaticarum
+Mitteilungen des Vereins für die Geschichte der Deutschen in Böhmen
+Egeriana
+Cestopisy
+Formulářové sbírky
+Hus Jan
+Petr Chelčický
+Hussitica
+Hagiografie
+Knihy
+Kroniky a anály
+Listáře a listináře
+Literární prameny
+Městské listáře a listináře
-Pragensia
||- O statcích obcí Pražských v. l. 1420-1546 (ed. Teige)
||- Seznamy měšťanů Pražských I,1 Staré Město 1324-1350 (ed. Teige)
||- Seznamy měšťanů Pražských I,2 Staré Město 1351-1437 (ed. Teige)
||- Seznamy měšťanů Pražských I,3 Staré Město 1438-1490 (ed. Teige)
||- Seznamy měšťanů Pražských I,4 Staré Město 1490-1550 (ed. Teige)
||- Seznamy měšťanů Pražských I,5 Staré Město 1551-1620 (ed. Teige)
||- Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte Prag im Mittelalter I. (MVGDB 44)
||- Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte Prag im Mittelalter II. (MVGDB 44)
||- Die Junker von Prag (Neuwirth)
||- Purkrabí hradu Pražského 1438-1711 (ed. Schulz)
||- Statuten der Prager Metropolitankirche 1350 (ed. Dudík; AfÖG 37, 1867)
||- Základy starého místopisu pražského I, Staré město pražské I (Teige)
||- Základy starého místopisu pražského I, Staré město pražské II (Teige)
||- Základy starého místopisu Pražského I/III, Formulář Staroměstský (Teige)
||- Základy starého místopisu Pražského I, Staré město Pražské (Tomek)
||- Základy starého místopisu Pražského II, Nowé město Pražské (Tomek)
||- Základy starého místopisu Pražského III, IV, V; Malá strana, Hrad Pražský a Hradčany, Vyšehrad (Tomek)
||- Základy starého místopisu Pražského, Registřík jmen osobních (Tomek)
+Právní prameny
+Repertoria
+Soupisy rukopisů
+Účetní prameny
+Universitas Pragensis
+Urbáře
+Varia
+Varia minora
1903442