Vážené uživatelky, vážení uživatelé Czech Medieval Sources online, rádi bychom Vás požádali, v rámci udržení i dalšího rozvoje databáze, včlenit do Vašich odborných publikací vzniklých za pomocí CMS online níže uvedenou formulku. Ta ve výkaznictví nijak nekonkuruje standardním dedikacím, jde pouze o statistický záznam pro účely MŠMT, z jehož prostředků bude nyní databáze sponzorována.

[Studie/publikace] využila databázi Czech Medieval Sources online, kterou poskytuje výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporovaná MŠMT ČR (projekt č. LM2023062).
Dear users of Czech Medieval Sources online, In the interest of maintaining and further developing the database, we would like to ask you to please include the following formulation into publications written with the assistance of CMS online. Its reporting is not meant to compete with standard dedications, but only serves to provide a statistical record for the purposes of the MŠMT which now sponsors the database.

"This study/book has been produced with the assistance of the database Czech Medieval Sources online, provided by the LINDAT/CLARIAH-CZ Research Infrastructure (https://lindat.cz), supported by the Ministry of Education, Youth, and Sports of the Czech Republic (Project No. LM2023062)."
Sehr geehrte/r Nutzer/in von Czech Medieval Sources online, Sie können den Fortbestand und die Weiterentwicklung von Czech Medieval Sources Online unterstützen, indem Sie Ihren unter Verwendung der Datenbank entstandenen Publikationen in Zukunft untenstehende Danksagung beifügen. Selbige steht nicht in Konkurrenz mit der verpflichtenden Nennung von Fördergebern, sondern dient lediglich dazu, die Nutzung der Datenbank dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport der Tschechischen Republik als neuem Fördergeber von Czech Medieval Sources Online gegenüber statistisch nachvollziehbar zu machen.

„Diese Studie/dieses Buch entstand unter Verwendung der Datenbank Czech Medieval Sources online, gehostet vom Wissenschaftsinfrastrukturprogramm LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz), finanziert vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport der Tschechischen Republik (Projekt Nr. LM2023062).“
+Acta judiciaria
+Archivum Coronae regni Bohemiae
+Archiv český
+Codex diplomaticus Bohemiae
+Codex diplomaticus Lusatiae Superioris
+Codex diplomaticus Moraviae
+Codex diplomaticus Silesiae
+Codex iuris Bohemici
+Codex iuris municipalis
+Concilia
+Desky dvorské
+Desky zemské
+Deutsche Reichstagsakten
+Fontes rerum Austriacarum
+Fontes rerum Bohemicarum
+Libri confirmationum
+Libri erectionum
+Monumenta Historica Boemiae
+Monumenta Vaticana
+Regesta Bohemiae et Moraviae
+Scriptores rerum Lusaticarum
+Mitteilungen des Vereins für die Geschichte der Deutschen in Böhmen
+Egeriana
+Cestopisy
-Formulářové sbírky
||- Cancellaria Arnesti a dvě sbírky formulářové století patnáctého (Matoušek) ČAŠ IX-X 1933
||- Cancellaria Johannis Noviforensis 1365-1380 (Tadra)
||- Cancellaria Arnesti (Tadra)
||- Codex epistolaris Johann von Jenzenstein (Loserth)
||- Codex epistolaris Johannis regis Bohemiae (Jacobi)
||- Collectarius perpetuarum formarum Johannis de Geylnhusen (Kaiser)
||- Das (sogenannte) Formelbuch Königs Albrechts I. (Chmel)
||- Das St. Pauler Formular. Briefe und Urkunden aus der Zeit König Wenzels II. (Loserth)
||- Deutsche Texte aus schlesischen Kanzleien des 14.u.15.Jhdts. Bd.1 (Bindewald)
||- Deutsche Texte aus schlesischen Kanzleien des 14.u.15.Jhdts. Bd.2 (Bindewald)
||- Ein Formelbuch aus dem XIV. Jahrhunderte (Katzerowsky) MVGDB 29
||- Ein deutsches Formelbuch (Schlesinger)
||- Formulář Tobiáše z Bechyně 1279-1296 (Novák)
||- Fragment eines Formelbuches Rudolf I. (Kaltenbrunner) AfÖG 55,1877
||- Fragmente eines Formelbuches Wenzels II. (Loserth)
||- Die Kanzlei der böhmischen Könige Přemysl Ottokars II. und Wenzels II. (Emler)
||- Liber cancellariae Stanislai Ciolek (Caro) AfÖG 1871
||- Listář veřejného notáře ve XIV. století (Tadra)
||- Prokopa písaře Nového Města praxis cancellariae (Mareš)
||- Nově nalezené rukopisy formulářů XIII. a XIV. století (Tadra)
||- Schlesisch-Böhmische Briefmuster aus der Wende des 14. Jahrhunderts. Liber (Burdach)
||- Schlesisch-Böhmische Briefmuster aus der Wende des 14. Jahrhunderts. Editio (Burdach)
||- Summa Cancellariae. Cancellaria Caroli IV. (Tadra)
||- Summa Cancellariae regis Bohemie. Cancellaria regis Wenceslai IV. (Hadač) ČAŠ 4, 1926-1927
||- Summa Curiae Regis. Ein Formelbuch aus der Zeit König Rudolf´s I. und Albrecht´s I. (Stobbe)
||- Summa Gerhardi.Ein Formelbuch aus der Zeit Johann von Böhmen 1336-1345 (Tadra)
||- Svídnický formulář Jana ze Středy (Schieche) ČAŠ V 1927
||- Über Formelbücher I. (Palacký)
||- Über Formelbücher II. (Palacký)
||- Nově nalezený zlomek formuláře biskupa Tobiáše z Bechyně 1279-1296 (Šebesta)
||- Zwei Formelbücher des XIV. Jahrhunderts aus Böhmen (Schlesinger) MVGDB 27
+Hus Jan
+Petr Chelčický
+Hussitica
+Hagiografie
+Knihy
+Kroniky a anály
+Listáře a listináře
+Literární prameny
+Městské knihy, listáře a listináře
+Pragensia
+Právní prameny
+Repertoria
+Soupisy rukopisů
+Účetní prameny
+Universitas Pragensis
+Urbáře
+Varia
+Varia minora
7487623