Vážené uživatelky, vážení uživatelé Czech Medieval Sources online, rádi bychom Vás požádali, v rámci udržení i dalšího rozvoje databáze, včlenit do Vašich odborných publikací vzniklých za pomocí CMS online níže uvedenou formulku. Ta ve výkaznictví nijak nekonkuruje standardním dedikacím, jde pouze o statistický záznam pro účely MŠMT, z jehož prostředků bude nyní databáze sponzorována.

[Studie/publikace] využila databázi Czech Medieval Sources online, kterou poskytuje výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporovaná MŠMT ČR (projekt č. LM2023062).
Dear users of Czech Medieval Sources online, In the interest of maintaining and further developing the database, we would like to ask you to please include the following formulation into publications written with the assistance of CMS online. Its reporting is not meant to compete with standard dedications, but only serves to provide a statistical record for the purposes of the MŠMT which now sponsors the database.

"This study/book has been produced with the assistance of the database Czech Medieval Sources online, provided by the LINDAT/CLARIAH-CZ Research Infrastructure (https://lindat.cz), supported by the Ministry of Education, Youth, and Sports of the Czech Republic (Project No. LM2023062)."
Sehr geehrte/r Nutzer/in von Czech Medieval Sources online, Sie können den Fortbestand und die Weiterentwicklung von Czech Medieval Sources Online unterstützen, indem Sie Ihren unter Verwendung der Datenbank entstandenen Publikationen in Zukunft untenstehende Danksagung beifügen. Selbige steht nicht in Konkurrenz mit der verpflichtenden Nennung von Fördergebern, sondern dient lediglich dazu, die Nutzung der Datenbank dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport der Tschechischen Republik als neuem Fördergeber von Czech Medieval Sources Online gegenüber statistisch nachvollziehbar zu machen.

„Diese Studie/dieses Buch entstand unter Verwendung der Datenbank Czech Medieval Sources online, gehostet vom Wissenschaftsinfrastrukturprogramm LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz), finanziert vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport der Tschechischen Republik (Projekt Nr. LM2023062).“
+Acta judiciaria
+Archivum Coronae regni Bohemiae
+Archiv český
+Codex diplomaticus Bohemiae
+Codex diplomaticus Lusatiae Superioris
+Codex diplomaticus Moraviae
+Codex diplomaticus Silesiae
+Codex iuris Bohemici
+Codex iuris municipalis
+Concilia
+Desky dvorské
+Desky zemské
+Deutsche Reichstagsakten
+Fontes rerum Austriacarum
+Fontes rerum Bohemicarum
+Libri confirmationum
+Libri erectionum
+Monumenta Historica Boemiae
+Monumenta Vaticana
+Regesta Bohemiae et Moraviae
+Scriptores rerum Lusaticarum
+Mitteilungen des Vereins für die Geschichte der Deutschen in Böhmen
+Egeriana
+Cestopisy
+Formulářové sbírky
+Hus Jan
+Petr Chelčický
+Hussitica
+Hagiografie
+Knihy
-Kroniky a anály
||- Aeneas Sylvius: Historie česká (Vičar)
||- Bartošova kronika pražská od léta Páně 1524 do konce léta 1530 (Erben)
||- Berlínský rukopis kroniky Pulkavovy (Odložilík) ČAŠ IX-X, 1933
||- Cesta Karla IV do Francie (Pavel)
||- Čtení o Karlu IV. a jeho době (Heřmanský, Fiala)
||- Die Chronik der Stadt Elbogen 1471-1504 (Schlesinger)
||- Die Chroniken der Mährischen Minoriten (Neumann)
||- Die Königsaaler Geschichts-Quellen mit den Zusätzen und der Fortsetzung des Domherrn Franz von Prag (Loserth)
||- Die Metzer Chronik des Jacques D´Esch (Wolfram)
||- Husitská kronika, Píseň o vítězství u Domažlic (Bláhová, Heřmanský)
||- Chronik der königlichen Stadt Iglau, 1402-1607 (d’Elvert)
||- Chronik von Brünn, 1555-1604 (Chlumecky)
||- Kosmova kronika česká (Hrdina, Bláhová)
||- Kronika Dalimilova podle rukopisu Cambridgeského (Mourek)
||- Kronika Mladoboleslavská od mistra Jiřího Bydžovského (Karlová)
||- Kronika tak řečeného Dalimila (Bláhová, Krčmová, Vrbová)
||- Kronika velmi pěkná o Janovi Žižkovi čeledínu krále Vácslava (Novotný)
||- Paměti o bouři pražské 1524 (Rezek)
||- Pokračovatelé Kosmovi (Bláhová, Fiala)
||- První pokračovatelé Kosmovi (Hrdina)
||- Mährische und schlesische Chroniken. 1 (d’Elvert)
||- Nejstarší česká rýmovaná kronika tak řečeného Dalimila (Daňhelka)
||- Norbert Heermann´s Rosenberg´sche Chronik (Klimesch)
||- Staré letopisy české z Vratislavského rukopisu (Šimek)
||- Ulrichs von Richental Chronik (Buck)
||- Václav Hájek z Libočan, Kronika česká (Kolár)
||- Václav Hájek z Libočan, Kronika česká I. 644-904 (Flajšhans)
||- Václav Hájek z Libočan, Kronika česká II. 905-1100 (Flajšhans)
||- Václav Hájek z Libočan, Kronika česká III. 1101-1253 (Flajšhans)
||- Václav Hájek z Libočan, Kronika česká IV. 1254-1347 (Flajšhans)
||- Wenceslai Hagek a Liboczan Annales Bohemorum I,1 Prodromus Annalium Hayecianorum (Dobner)
||- Wenceslai Hagek a Liboczan Annales Bohemorum I,2 Epistola adversus Luciferum (Dobner)
||- Wenceslai Hagek a Liboczan Annales Bohemorum I,3 Historiophili Examen Criticum etc. (Dobner)
||- Wenceslai Hagek a Liboczan Annales Bohemorum I,4 Ad auctorem Chronologiae rerum etc. (Dobner)
||- Wenceslai Hagek a Liboczan Annales Bohemorum II (Dobner)
||- Wenceslai Hagek a Liboczan Annales Bohemorum IV (Dobner)
||- Wenceslai Hagek a Liboczan Annales Bohemorum V (Dobner)
||- Wenceslai Hagek a Liboczan Annales Bohemorum VI (Dobner)
||- Zbraslavská kronika (Fiala, Heřmanský, Mertlík)
||- Ze zpráv a kronik doby husitské (Hlaváček)
+Listáře a listináře
+Literární prameny
+Městské knihy, listáře a listináře
+Pragensia
+Právní prameny
+Repertoria
+Soupisy rukopisů
+Účetní prameny
+Universitas Pragensis
+Urbáře
+Varia
+Varia minora
7488654