Vážené uživatelky, vážení uživatelé Czech Medieval Sources online,
rádi bychom Vás požádali, v rámci udržení i dalšího rozvoje databáze, včlenit do Vašich odborných publikací vzniklých za pomocí CMS online níže uvedenou formulku. Ta ve výkaznictví nijak nekonkuruje standardním dedikacím, jde pouze o statistický záznam pro účely MŠMT, z jehož prostředků bude nyní databáze sponzorována.

[Studie/publikace] využila databázi Czech Medieval Sources online, kterou poskytuje výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporovaná MŠMT ČR (projekt č. LM2018101).
Dear users of Czech Medieval Sources online,
In the interest of maintaining and further developing the database, we would like to ask you to please include the following formulation into publications written with the assistance of CMS online. Its reporting is not meant to compete with standard dedications, but only serves to provide a statistical record for the purposes of the MŠMT which now sponsors the database.

"This study/book has been produced with the assistance of the database Czech Medieval Sources online, provided by the LINDAT/CLARIAH-CZ Research Infrastructure (https://lindat.cz), supported by the Ministry of Education, Youth, and Sports of the Czech Republic (Project No. LM2018101).
+Acta judiciaria
+Archivum Coronae regni Bohemiae
+Archiv český
+Codex diplomaticus Bohemiae
+Codex diplomaticus Lusatiae Superioris
+Codex diplomaticus Moraviae
+Codex diplomaticus Silesiae
+Codex iuris Bohemici
+Codex iuris municipalis
+Concilia
+Desky dvorské
+Desky zemské
+Deutsche Reichstagsakten
+Fontes rerum Austriacarum
+Fontes rerum Bohemicarum
+Libri confirmationum
+Libri erectionum
+Monumenta Historica Boemiae
+Monumenta Vaticana
+Regesta Bohemiae et Moraviae
+Scriptores rerum Lusaticarum
+Mitteilungen des Vereins für die Geschichte der Deutschen in Böhmen
+Egeriana
+Cestopisy
+Formulářové sbírky
+Hus Jan
+Petr Chelčický
-Hussitica
||- Akty jednoty bratrské I (Bidlo)
||- Akty jednoty bratrské II (Bidlo)
||- Beiträge zur Geschichte der Hussitischen Bewegung V (Loserth)
||- Briefe und Urkunden zur Geschichte der Hussitenkriege. Aus dem Egerer Stadtarchive (Siegl)
||- České postilly (Hrubý)
||- České sekty ve století XIV. a XV. (Neumann)
||- Der Tractatus De longevo Schismate - Ludolf von Sagan (Loserth)
||- Deník Petra Žateckého (Heřmanský)
||- Geschichtsquellen der Hussitenkriege (Grünhagen) SRS 6
||- Francouzská hussitica I (Neumann)
||- Francouzská hussitica II (Neumann)
||- Hilarii Litomericensis disputatio cum Ioanne Rokyczana coram Georgio rege Bohemiae
||- Hilaria Litoměřického Traktát o nejsvětějším přijímání lidu obecného pod jednou způsobu (Podlaha)
||- Hus v Kostnici a česká šlechta (Novotný)
||- Husitika a bohemika několika knihoven německých a švýcarských (Bartoš)
||- Husitika vatikánské knihovny (Prokeš)
||- Husitské skladby Budyšínského rukopisu (Daňhelka)
||- Husitské katechismy (Havelka)
||- Husitský zpěvník (Novotný)
||- Iohannis Milicii de Cremsir, Tres sermones synodales (Herold, Mráz)
||- Jakoubek ze Stříbra, Betlémská kázání 1416 (Spáčil)
||- Jakoubek ze Stříbra, Výklad na Zjevenie sv. Jana I. (Šimek)
||- Jakoubek ze Stříbra, Výklad na Zjevenie sv. Jana II. (Šimek)
||- Jednání a dopisy konsistoře katolické i utrakvistické díl. I Akta konsistoře utrakvistické (Borový)
||- Johannis de Komorowo. Tractatus cronice FMO (Zeissberg)
||- Johannis Wyclif Miscellanea philosophica I (Dziewicki)
||- Johannis Wyclif Miscellanea philosophica II (Dziewicki)
||- Ktož jsú boží bojovníci (Macek)
||- Listy Bratra Jana a Kronika velmi pěkná o Janu Žižkovi (Bartoš) - kratší verze
||- Listy Bratra Jana a Kronika velmi pěkná o Janu Žižkovi (Bartoš) - rozšířená verze
||- Listy Jana Žižky z Trocnova a jeho vojenský řád (Čermák)
||- Literární činnost Jakoubka ze Stříbra (Bartoš)
||- Literární činnost M. Jana Husi (Bartoš)
||- Literární činnost M. Jana Rokycany, M. Jana Příbrama, M. Petra Payna (Bartoš)
||- Manifesty města Prahy z doby husitské (Bartoš)
||- Manualník Vácslava Korandy (Truhlář)
||- Magister Adalbertus Ranconis de Ericinio (Loserth)
||- Martin Lupáč, Hádání o kompaktátech (Císařová-Kolářová)
||- Matěj z Janova o častém svatém přijímání (Petrů)
||- Matthiae de Janov Regulae veteris et novi Testamenti I (Kybal)
||- Matthiae de Janov Regulae veteris et novi Testamenti II (Kybal)
||- Matthiae de Janov Regulae veteris et novi Testamenti III (Kybal)
||- Matthiae de Janov Regulae veteris et novi Testamenti IV (Kybal)
||- Matthiae de Janov Regulae veteris et novi Testamenti V (Kybal)
||- Milič a dva jeho spisy z roku 1367 (Menčík)
||- Mistra Jakoubka ze Stříbra překlad Viklefova Dialogu (Svoboda)
||- Mistra Stanislava ze Znojma "De vero et falso" (Herold)
||- Na množství nehleďte: Jan Žižka: Kronika, Řád, Listy (Škropil, Pachta)
||- M. Jan Rokycana, obránce pravdy a zákona Božího (Šimek)
||- Nové prameny k dějinám husitství na Moravě (Neumann)
||- O mučenících českých knihy patery (Flajšhans)
||- O pramenech Rokycanova českého výkladu na evangelium sv. Lukáše (Šimek)
||- Orationes, quibus Nicolaus de Pelhřimov, taboritarum episcopus, et Ulricus de Znojmo, orphanorum sacerdos, articulos de peccatibus publicis puniendis et libertate verbi Dei in concilio Basiliensi Anno 1433 ineunte defenderunt (Bartoš)
||- O životě a spisích Tomáše ze Štítného, Prolegomena (Gebauer)
||- Petri Payne Anglici Positio, replica et propositio in concilio Basiliensi (Bartoš)
||- Petrus de Pulka. Abgesandter der Wiener Universität am Concilium zu Constanz (Firnhaber)
||- Postilla Jana Rokycany 1 (Šimek)
||- Postilla Jana Rokycany 2 (Šimek)
||- Prameny k synodám strany pražské a táborské 1441-1444 (Nejedlý)
||- Processus iudiciarius contra Jeronimum de Praga 1410 - 1412 (Klicman)
||- Sermomen Hilarii Litomericensis ad senatum populumque Plznensem (Millauer)
||- Staročeské zpracování Postilly Konráda Waldhausera (Šimek)
||- Studie a texty k náboženským dějinám 1 (Sedlák)
||- Studie a texty k náboženským dějinám 2 (Sedlák)
||- Štítný, Knížky šestery o obecných věcech křesťanských (Erben)
||- Štítný, Řeči nedělní a sváteční (Straka)
||- Táborské traktáty eucharistické (Sedlák)
||- Thómy z Štítného knihy naučení křesťanského (Vrťátko)
||- Tomáše ze Štítného Knížky o hospodářovi, o hospodyni a o čeledi (Foch)
||- Traktát Mistra Jana Rokycany o přijímání Krve (Šimek)
||- Urkundliche Beitraege des Hussitenkrieges, Bd. 1, 1419-1428 (Palacký)
||- Urkundliche Beitraege des Hussitenkrieges, Bd. 2, 1429-1436 (Palacký)
||- Vrstevník Husův (Flajšhans)
||- Výzva Jana Želivského (Molnár)
||- Zprávy pramenů o boji na hoře Vítkově 14. července 1420 (Pekař)
||- Žaloby katolíků na mistra Jana z Rokycan (Boubín, Zachová)
||- Želivský, Dochovaná kázání 1419 I (Molnár)
||- Žižkův duch, povaha a listy (Toman)
+Hagiografie
+Knihy
+Kroniky a anály
+Listáře a listináře
+Literární prameny
+Městské listáře a listináře
+Pragensia
+Právní prameny
+Repertoria
+Soupisy rukopisů
+Účetní prameny
+Universitas Pragensis
+Urbáře
+Varia
+Varia minora
1903435