Czech medieval sources online

+Acta judiciaria
+Archivum Coronae regni Bohemiae
+Archiv český
+Codex diplomaticus Bohemiae
+Codex diplomaticus Lusatiae Superioris
+Codex diplomaticus Moraviae
+Codex diplomaticus Silesiae
+Codex iuris Bohemici
+Codex iuris municipalis
+Concilia
+Desky dvorské
+Desky zemské
+Deutsche Reichstagsakten
+Fontes rerum Austriacarum
+Fontes rerum Bohemicarum
+Libri confirmationum
+Libri erectionum
+Monumenta Historica Boemiae
+Monumenta Vaticana
+Regesta Bohemiae et Moraviae
+Scriptores rerum Lusaticarum
+Mitteilungen des Vereins für die Geschichte der Deutschen in Böhmen
+Egeriana
+Cestopisy
+Formulářové sbírky
+Hus Jan
+Petr Chelčický
+Hussitica
+Hagiografie
+Knihy
+Kroniky a anály
-Listáře a listináře
||- Die Urkunden des koniglichen Stiftes Emaus in Prag (Hemling)
||- Dva listáře humanistické (Truhlář)
||- Listář Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic (Truhlář)
||- Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka I. 1418-1437 (ed. Rynešová)
||- Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka II. 1438-1444 (ed. Rynešová)
||- Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka III. 1445-1448 (ed. Rynešová)
||- Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka IV. 1449-1462 (ed. Rynešová)
||- Listář k Dějinám školství kutnohorského (Nováček)
||- Listy kláštera Zbraslavského (Tadra)
||- Listy Oldřicha, probošta steinfeldského, do Čech a na Moravu (Žák)
||- Náboženské poměry při kutnohorské konsistoři 1464-1547, 1. díl (Trnka)
||- Náboženské poměry při kutnohorské konsistoři 1464-1547, 2. díl (Trnka)
||- Náboženské poměry při kutnohorské konsistoři 1464-1547, 3. díl (Trnka)
||- Náboženské poměry při kutnohorské konsistoři 1464-1547, 4. díl (Trnka)
||- O domácích a cizích registrech (Čelakovský)
||- Urkunden-Regesten aus den ehemaligen Archiven der von Kaiser Joseph II. aufgehobenen Klöster Böhmens (Schubert)
||- Urkundenbuch des ehemaligen Cistercienserstiftes Goldenkron (Pangerl)
+Literární prameny
+Městské listáře a listináře
+Pragensia
+Právní prameny
+Soupisy rukopisů
+Účetní prameny
+Universitas Pragensis
+Urbáře
+Varia
+Varia minora
1865003