Vážené uživatelky, vážení uživatelé Czech Medieval Sources online, rádi bychom Vás požádali, v rámci udržení i dalšího rozvoje databáze, včlenit do Vašich odborných publikací vzniklých za pomocí CMS online níže uvedenou formulku. Ta ve výkaznictví nijak nekonkuruje standardním dedikacím, jde pouze o statistický záznam pro účely MŠMT, z jehož prostředků bude nyní databáze sponzorována.

[Studie/publikace] využila databázi Czech Medieval Sources online, kterou poskytuje výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporovaná MŠMT ČR (projekt č. LM2023062).
Dear users of Czech Medieval Sources online, In the interest of maintaining and further developing the database, we would like to ask you to please include the following formulation into publications written with the assistance of CMS online. Its reporting is not meant to compete with standard dedications, but only serves to provide a statistical record for the purposes of the MŠMT which now sponsors the database.

"This study/book has been produced with the assistance of the database Czech Medieval Sources online, provided by the LINDAT/CLARIAH-CZ Research Infrastructure (https://lindat.cz), supported by the Ministry of Education, Youth, and Sports of the Czech Republic (Project No. LM2023062)."
Sehr geehrte/r Nutzer/in von Czech Medieval Sources online, Sie können den Fortbestand und die Weiterentwicklung von Czech Medieval Sources Online unterstützen, indem Sie Ihren unter Verwendung der Datenbank entstandenen Publikationen in Zukunft untenstehende Danksagung beifügen. Selbige steht nicht in Konkurrenz mit der verpflichtenden Nennung von Fördergebern, sondern dient lediglich dazu, die Nutzung der Datenbank dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport der Tschechischen Republik als neuem Fördergeber von Czech Medieval Sources Online gegenüber statistisch nachvollziehbar zu machen.

„Diese Studie/dieses Buch entstand unter Verwendung der Datenbank Czech Medieval Sources online, gehostet vom Wissenschaftsinfrastrukturprogramm LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz), finanziert vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport der Tschechischen Republik (Projekt Nr. LM2023062).“
+Acta judiciaria
+Archivum Coronae regni Bohemiae
+Archiv český
+Codex diplomaticus Bohemiae
+Codex diplomaticus Lusatiae Superioris
+Codex diplomaticus Moraviae
+Codex diplomaticus Silesiae
+Codex iuris Bohemici
+Codex iuris municipalis
+Concilia
+Desky dvorské
+Desky zemské
+Deutsche Reichstagsakten
+Fontes rerum Austriacarum
+Fontes rerum Bohemicarum
+Libri confirmationum
+Libri erectionum
+Monumenta Historica Boemiae
+Monumenta Vaticana
+Regesta Bohemiae et Moraviae
+Scriptores rerum Lusaticarum
+Mitteilungen des Vereins für die Geschichte der Deutschen in Böhmen
+Egeriana
+Cestopisy
+Formulářové sbírky
+Hus Jan
+Petr Chelčický
+Hussitica
+Hagiografie
+Knihy
+Kroniky a anály
-Listáře a listináře
||- Die Urkunden des koniglichen Stiftes Emaus in Prag (Hemling)
||- Dva listáře humanistické (Truhlář)
||- Listář Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic (Truhlář)
||- Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka I. 1418-1437 (ed. Rynešová)
||- Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka II. 1438-1444 (ed. Rynešová)
||- Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka III. 1445-1448 (ed. Rynešová)
||- Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka IV. 1449-1462 (ed. Rynešová)
||- Listář k Dějinám školství kutnohorského (Nováček)
||- Listinář Těšínska I/2, 1400-1526 (Němec)
||- Listy kláštera Zbraslavského (Tadra)
||- Listy Oldřicha, probošta steinfeldského, do Čech a na Moravu (Žák)
||- Náboženské poměry při kutnohorské konsistoři 1464-1547, 1. díl (Trnka)
||- Náboženské poměry při kutnohorské konsistoři 1464-1547, 2. díl (Trnka)
||- Náboženské poměry při kutnohorské konsistoři 1464-1547, 3. díl (Trnka)
||- Náboženské poměry při kutnohorské konsistoři 1464-1547, 4. díl (Trnka)
||- O domácích a cizích registrech (Čelakovský)
||- Opavský listinář I (Šigut)
||- Regesty listin uložených v Horním Slezsku. I (do 1400 roku) (Barciak, Müller)
||- Regesty listin uložených v Horním Slezsku. II (1401-1450) (Barciak, Müller)
||- Regesty listin uložených v Horním Slezsku. III (1451-1475) (Barciak, Müller)
||- Regesty listin uložených v Horním Slezsku. IV (1476-1500) (Barciak, Müller)
||- Skryté edice a regesty listin a listů k dějinám husitské revoluce I (Hlaváček a kol.)
||- Skryté edice a regesty listin a listů k dějinám husitské revoluce II (Hlaváček a kol.)
||- Skryté edice a regesty listin a listů k dějinám husitské revoluce III (Tecl, Vondráček)
||- Urkunden und Regesten zur Geschichte der Grafschaft Glatz (1401-1500)
||- Urkunden-Regesten aus den ehemaligen Archiven der von Kaiser Joseph II. aufgehobenen Klöster Böhmens (Schubert)
||- Urkundenbuch des ehemaligen Cistercienserstiftes Goldenkron (Pangerl)
+Literární prameny
+Městské knihy, listáře a listináře
+Pragensia
+Právní prameny
+Repertoria
+Soupisy rukopisů
+Účetní prameny
+Universitas Pragensis
+Urbáře
+Varia
+Varia minora
7441958