O volbě Jiřího z Poděbrad za krále českého (Urbánek)
Titul
Předmluva
Edice - Před volbou
Edice - Volba
Edice - Po volbě
Edice - Z pozdních ohlasů
Vysvětlivky
Obsah
7118137