Legendy o českých patronech (Šámal)
Titul
Edice
Rozbor a hodnocení
Soupis obrazových scén
Obsah
7235370