Betlémské texty (Ryba)
Betlémské texty
Předmluva
Úvod
De sex erroribus
O šesti bludiech
Salvator noster
De communione parvulorum
Textový aparát
Poznámky
Rejstřík citátů
Soupis vyobrazení
Obsah
7351914