Seznamy měšťanů Pražských I,4 Staré Město 1490-1550 (ed. Teige)
Titul
Studie
Edice
7215489