Životopisný slovník předhusitské pražské univerzity 1348–1409 (Tříška)
Titul
Prologus
Úvod
Fontes
Sigla
A
B
C, K
D
E
F
G
H
I, J, Y
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V, W
Z
Additamenta 1
Additamenta 2.
7118403