Soupis česky psaných listin a listů do roku 1526. Díl I. 3/1 (Beneš, Beránek)
Titul
Edice
5724329