Náboženské poměry při kutnohorské konsistoři 1464-1547, 3. díl (Trnka)
Titul
Edice
7396120