Ukazatel k latinským zemským deskám brněnským a olomouckým ed. Černý
Titul
Předmluva
Index
2375886