397
Mistra Jana Husi sebrané spisy české II. (Flajšhans - Svoboda)
Titel
Conspectus-Praefatio
Spisy polemické
O krvi Kristově
Obrana článků Viklefových
Proti Rokycanským
Index
1785861