Mistra Jana Husi sebrané spisy latinské I. (Flajšhans - Svoboda)
Titulatio
Praefatio
Řeči akademické
Odpovědi k žalobám
Výklad desatera
Synodální kázání
O Těle Kristově
O církvi
Index personarum
Conspectus
2118001