Staročeský překlad O čtyřech stěžejních ctnostech (Šimek)
Titul
Úvod
Edice
Rejstřík
1976013