Soupis rukopisů Strahovské knihovny V (Ryba)
Soupis rukopisů V
2423-3286
2115956