Soupis rukopisů Strahovské knihovny IV (Ryba)
Titul
Soupis rukopisů 1822-2425
2380526