Soupis rukopisů Národního musea v Praze I. (Bartoš)
Titel
Liber
1933685