Soupis rukopisů knihovny metropolitní kapituly pražské II. (Podlaha)
Titel
Praefatio
Liber
Index
2116953