Soupis rukopisů knihovny metropolitní kapituly pražské I. (Podlaha)
Titel
Praefatio
Liber
2117016