Seznamy měšťanů Pražských I,2 Staré Město 1351-1437 (ed. Teige)
Editio
2119992