Seznamy měšťanů Pražských I,5 Staré Město 1551-1620 (ed. Teige)
Titel
Editio
2119636