Seznamy měšťanů Pražských I,4 Staré Město 1490-1550 (ed. Teige)
Titel
Editio
2122162