Aeneas Sylvius: Historie česká (Vičar)
Titul
Předmluva
Edice
Poznámky
1974520