Jednání a dopisy konsistoře katolické i utrakvistické díl. I Akta konsistoře utrakvistické (Borový)
Titul
Předmluva
Edice
Rejstřík
1923456