O mučenících českých knihy patery (Flajšhans)
Titulus
Praefatio
Čtyři epištoly M.J.Husi
Umučení M.J.Husi
Český protest
Umučení M.Jeronýma
Epištola Poggiova
Zevrubné doklady
Odchylky pramenů
Ukazatel
CONSPECTUS
2121433