686
Jakoubek ze Stříbra, Výklad na Zjevenie sv. Jana II. (Šimek)
Titul
Kapitola šestnáctá
Kapitola sedmnáctá
Kapitola osmnáctá
Kapitola devatenáctá
Kapitola dvadcátá
Kapitola XXI
Kapitola XXII
Seznam citátů biblických
Otcové církevní a ostatní
Index
Doplňky a opravy
1782839