Listář královského města Plzně I.1300-1450 (ed. Strnad)
Titel
Praefatio
Editio
Index
2122048