Archiv český 40/1
Titul
Obsah
Předmluva vydavatelů
Předmluva editorova
Úvod
Popis rejstříků
Písaři
Městská sbírka
Einleitung
Text
Ediční zásady
Editionsregeln
Rejstříky měst. sbírky 1-15
2025595