Tovačovská kniha ortelů olomuckých (Prášek)
Titul
Předmluva
Edice
Rejstřík osob a míst
Rejstřík věcný
Opravy chyb
6609567