Historie Jeruzalémská (Stříž)
Titul
Úvodní poznámky
Edice
3654145