Historie Jeruzalémská (Stříž)
Titul
Úvodní poznámky
Edice
5980565