Manifesty města Prahy z doby husitské (Bartoš)
Titul
Manifesty města Prahy
Vyhlášení 4 artikulů
Pražský manifest do Benátek
Vyhlášení 4 artikulů Prahou
Manifest městské rady
Manifest tournaiského měšťana
Manifest města Prahy světu
Manifest Prahy a duchovenstva
7390419