Promoční promluvy mistrů artistické fakulty Mikuláše z Litomyšle a Jana z Mýta (Ryba)
Titel
Úvod
Promluva Václava z Roudnice
Promluva Jana z Litoměřic
Promluva Jakoubka z Stříbra
Promluva Jana Husa
Promluva Václava Berana
Summa libelli
7466905