Soupis rukopisů Strahovské knihovny III (Ryba)
Titul
Soupis rukopisů 1236-1821
7452503